irregular verbs YIPPEE!6

be, was/were,been olla
begin, began, begun alkaa,aloittaa
bite, bit, bit purra
blow, blew, blown puhaltaa
break, broke, broken rikkoa
build, built, built rakentaa
buy, bought, bought ostaa
can, could, could osata, voida
catch, caught, caught ottaa kiinni
choose, chose, chosen valita
come, came, come tulla
cut, cut, cut leikata
dig, dug, dug kaivaa
do, did, done tehdä
draw, drew, drawn piirtää
drink, drank, drunk juoda
drive, drove, driven ajaa
eat, ate, eaten syödä
fall, fell, fallen pudota,kaatua
feed, fed, fed ruokkia
feel, felt, felt tuntea
fight, fought, fought tapella, kamppailla
find, found, found löytää
fly, flew, flown lentää
forget, forgot, forgotten unohtaa
freeze, froze, frozen jäätyä
get, got, got saada
give, gave, given antaa
go, went, gone mennä
grow, grew, grown kasvaa
have, had, had omistaa
hear, heard, heard kuulla
hit, hit, hit lyödä
hold, held, held pitää kiinni
hurt, hurt, hurt loukata,sattua
keep, kept, kept pitää
know, knew, known tietää,tuntea
lay, laid, laid laskea
lead, led, led johtaa
leave, left, left lähteä
lend, lent, lent antaa lainaksi
let, let, let antaa,sallia
lie, lay, lain maata,sijaita
make, made, made tehdä
mean, meant, meant tarkoittaa
meet, met, met tavata
put, put, put laittaa
read, read, read lukea
ride, rode, ridden ratsastaa,ajaa
ring, rang, rung soida, soittaa
rise, rose, risen nousta
run, ran, run juosta
say, said, said sanoa
see, saw, seen nähdä
sell, sold, sold myydä
send, sent, sent lähettää
shake, shook, shaken järistä
shoot, shot, shot ampua
shut, shut, shut sulkea
sing, sang, sung laulaa
sit, sat, sat istua
sleep, slept, slept nukkua
slide, slid, slid liukua
speak, spoke, spoken puhua
spend, spent, spent viettää, kuluttaa
spread, spread, spread levitä
stand, stood, stood seisoa
steal, stole, stolen varastaa
sweep, swept, swept lakaista
swim, swam, swum uida
swing, swung keinua
take, took, taken ottaa
teach, taught, taught opettaa
tear, tore, torn repiä
tell, told, told kertoa
think, thought, thought ajatella,luulla
throw, threw, thrown heittää
wake, woke. woken herätä
wear, wore, worn pitää yllään
win, won, won voittaa
write, wrote, written kirjoittaa
Mainokset

6-luokan tunti!!

Katso videot ja tee quiz.

http://www.youtube.com/watch?v=xOqWT2tk9Js

http://www.youtube.com/watch?v=fg5ejLGEnZk

http://homeschooling.about.com/cs/hisfarmzo1/l/blquizholstpat.htm

Vieraile sanomapro.fi ja tee kappaleen 10 tehtäviä.

Avain: nokare4

Vieraile quizlet.com ja etsi hakusanalla myllykallio sanastotehtäviä. Tee kappaleiden 10 ja 11 sanastotehtäviä.

Vieraile kuvakirstu.net. Tutustu erilaisiin tehtäviin.