UNIT 3 Vitosten englannin koe

Klikkaa seuraavia linkkejä ja harjoittele tulevaan kokeeseen.

Kysymyssanat ja kysymykset: excercise 1    excercise 2    excercise 3

Adjektiivien vertailu: excercise 1   excercise 2  excercise 3  easy

There is/there are: excercise 1  excercise 2 HARD!!     excercise 3

Sanastoa: paikkoja  lisää sanastoharjoituksia

Paikan neuvominen

Lue kokeeseen myös kappaleet ja Start -sivut. Lue työkirjasta etenkin tehtävien 3 sanat ja Grammar Gadget -laatikot.